Εταιρεία

Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2002 και αποτελεί εξέλιξη της ατομικής εταιρείας Σ. Χερουβείμ & Σια Ε.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1994.

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες στους χώρους της

  • Ύδρευσης
  • Θέρμανσης
  • Φυσικού αερίου
  • Κλιματισμού
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα πανελλαδικό δίκτυο 1200 εξειδικευμένων καταστημάτων με πλήρη τεχνική υποστήριξη, άμεση παράδοση και γκάμα που ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Από την αρχή του θεσμού  ICAP2011 « STRONGEST COMPANIES IN GREECE » ανήκει στην εν λόγω κοινότητα.

Στόχοι εταιρίας - Όραμα

Ο στόχος της ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. είναι να συνεχίσει να κατέχει ηγετική θέση στην αγορά Ύδρευσης – Θέρμανσης – Φυσικού Αερίου - Κλιματισμού – Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εφαρμόζοντας συνεχώς τις παρακάτω αξίες, οι οποίες την έφεραν μέσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

  • Ποιότητα
  • Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Γνώση
  • Υπευθυνότητα

Αναλυτικά:

Ποιότητα σε όλα τα επίπεδα: προϊόντα, παρεχόμενες υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη, ολοκληρωμένες λύσεις.

Ανθρώπινο Δυναμικό: Η πιο ισχυρή ομάδα πριν και μετά την πώληση, πριν και μετά την εγκατάσταση, πριν το πρόβλημα και πάντα με λύσεις.

Γνώση των αναγκών της αγοράς για άμεση προσαρμογή και γνώση της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής αγοράς.

Υπευθυνότητα: Αξία και αρχή η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

Υποδομή

Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. στεγάζεται σε 5700 m2 από τα οποία τα 4500 m2 αποτελούν τις αποθήκες και την έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Με ιδιόκτητο στόλο φορτηγών και σύγχρονο σύστημα logistics εξυπηρετεί maximum εντός 24 ωρών το πανελλαδικό δίκτυο των συνεργατών της.

Παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη after sales service σε όλα τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει μέσα από μια ομάδα έμπειρων μηχανικών και τεχνικών.

Οικονομικά Στοιχεία

ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΕ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012

ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΕ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013

ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΕ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014