Ρακορ αντιδιαστολικά - σύσφιξης ορειχάλκινα

Ρακορ αντιδιαστολικά - σύσφιξης ορειχάλκινα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
CIM-ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 1"x27 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦ. ΣΙΔ/ΣΩΛ. (642) Κατόπιν Παραγγελίας
CIM-ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 1"x28 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚ/ΣΩΛ. (842) Κατόπιν Παραγγελίας
CIM-ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 1/2"x16 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚ/ΣΩΛ. (842) Κατόπιν Παραγγελίας
CIM-ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 1/2"x18 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚ/ΣΩΛ. (842) Κατόπιν Παραγγελίας
CIM-ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 3/4"x18 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚ/ΣΩΛ. (842) Κατόπιν Παραγγελίας
CIM-ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 3/4"x21 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦ. ΣΙΔ/ΣΩΛ. (642) Κατόπιν Παραγγελίας
CIM-ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 3/4"x22 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚ/ΣΩΛ. (842) Κατόπιν Παραγγελίας
CIM-ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. 3/4"x28 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚ/ΣΩΛ. (842) Κατόπιν Παραγγελίας
CIM-ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. 1"x28 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚ/ΣΩΛ. (841) Κατόπιν Παραγγελίας