Λέβητες Βιομάζας

heating-biomass-boilers thumb

 

Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. διαθέτει χαλύβινο λέβητα καύσης ξύλου ή pellets Westcal NOVA. Ο λέβητας διαθέτει xυτοσιδηρή σχάρα αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες και ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών για την αυξομείωση της έντασης καύσης του θαλάμου καύσης. Διαθέτει τρείς πλήρεις διαδρομές καυσαερίων επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό απόδοσης.

Η διαχείριση τόσο της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού στο κύκλωμα θέρμανσης όσο και των στροφών του ανεμιστήρα καύσης γίνεται από ηλεκτρονικό πίνακα.

Ο λέβητας διαθέτει προαιρετικό εξοπλισμό αποθέρμανσης που του δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώνεται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις με κλειστό δοχείο διαστολής. Η στιβαρή κατασκευή του λέβητα ξύλου Westcal NOVA εγγυάται τη μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία του.

 

pdf iconΚατάλογος λεβήτων καύσης ξύλου - pellets

Compare Products

To compare with other products, close this box and click on "Compare" button of other product.