Λέβητες Πετρελαίου

heating-oil-boilers thumbΣχεδόν σε κάθε σύστημα θέρμανσης και παραγωγής ζεστών νερών χρήσης ο λέβητας αποτελεί την πηγή θερμότητας για τις ανάγκες του συστήματος. Λόγω των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων για λέβητες υψηλού βαθμού απόδοσης θαλάμου καύσης, η σωστή επιλογή δεν εξαντλείται μόνο σε επίπεδο ονομαστικής ισχύος.

Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. αναζητά διαρκώς για τις βέλτιστες λύσεις  σε χαλύβδινους και χυτοσιδητούς (μαντεμένους) λέβητες πετρελαίου, τυπικού βαθμού απόδοσης ( μέχρι και 96% Westcal ). Διαθέτει ευρεία γκάμα λεβήτων πετρελαίου (Domusa, Westcal, Adarad) υψηλού βαθμού απόδοσης και άριστης ποιότητας  κατασκευής.

Όλοι οι λέβητες φέρουν πιστοποίηση CE καθώς και τα εργοστάσια κατασκευής τους είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2000 προκειμένου η ποιότητα κατασκευής των προϊόντων τους να είναι διασφαλισμένη σε κάθε στάδιο κατασκευής.

 

 

Compare Products

To compare with other products, close this box and click on "Compare" button of other product.